• 84A Trần Phú - P.Lộc Thọ - Nha Trang
  • 0988484116
gloryhotel84@gmail.com
0988484116
02583 524258
84A Trần Phú - P.Lộc Thọ - Nha Trang